Lovilniki olj I. razreda imajo vgrajen koalescenčni filter, ki je pritrjen na prekatno steno.

Stena ločuje prekat za usedanje blata in prekat za lovljenje mineralnih olj. 

Zaradi sestave koalescenčnega filtra in fizikalnih lastnosti mineralnih olj (manjša gostota od vode) se kapljice olja zadržujejo in učinkoviteje izločajo na površino.

Na iztoku se lahko vgradi tudi avtomatska zapora ali alarm, ki prepreči iztekanje olj pri večjih nalivih.

 

Lovilniki olj II. razreda so primerni za lokacije, kjer se voda na iztoku izpušča v kanalizacijo.

Stena ločuje usedalnik blata od prekata za ločevanja olja.

Lovilniki olj RoOil I. razreda so namenjeni za podzemno vgradnjo. Imajo velike dostopne komore za odvzemanje vzorca in čiščenje olja ter mulja. Zagotavljajo nepropustnost in imajo nizke stroške vzdrževanja zahvaljujoč notranji površini rezervoarja. 

Profesionalno in kvalitetno izdelani lovilniki olj in lahkih tekočin, prilagojeni za objekte kot so bencinski servisi in skladišča goriv.

 

Lovilniki so posode v katerih poteka ločevanje vode, mineralnih olj (v nadaljevanju olja) in trdih delcev (mulj, pesek,…). Med mineralna olja štejemo vsa pogonska goriva, maziva, olja, ki imajo gostoto manjšo od 0,95 g/cm³. Lovilniki olj se lahko uporabljajo za čiščenje vode v zaprtih (mehanične delavnice, proizvodnje, bencinski servisi) in odprtih prostorih (parkirišča, nakladalne ploščadi, deponije).

Lovilniki olj so zasnovani v skladu s standardom
SIST EN 858-1, SIST EN 858-2 in pravilnikom o Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja Uradni list RS 47/05. V osnovi so ločevalniki razdeljeni v dva razreda. I. razred z obremenitvijo iztoka do 5 mg/l in II. razred z obremenitvijo iztoka do 100 mg/l. Ločevalniki I. razreda imajo vgrajen koalescenčni filter in se uporabljajo tam, kjer se meteorne in procesne odpadne vode spuščajo v površinske vode oz. v okolje. Ločevalniki II. razreda so običajno gravitacijski in se uporabljajo tam, kjer se meteorne in procesne odpadne vode spuščajo v kanalizacijo. Velikost ločevalnikov se določa z nazivnim številom NS, ki je enak pretoku v l/s. Pred vgradnjo lovilnika olj se moramo prepričati, da odplake pri vtoku ne bodo presegale 35 °C.

Ločevanje poteka na sledeč način:

1.   Odpadna voda se steka s površine v vtočno cev lovilca olja.

2.   Vtočna cev je oblikovana tako, da vodo razprši in umiri.

3.   V prvem prekatu poteka usedanje, na dnu prekata se nalagajo trdi delci.

4.   Voda, ki je še vedno pomešana z oljem se pretaka skozi koalescenčni filter. Zaradi strukture filtra se pretok vode upočasni in prične se ločevanje vode in olja. Majhne kapljice olja se začnejo združevati v večje, kar dodatno poveča volumen kaplje. Ker je gostota olja manjša od gostote vode se zaradi povečanega volumna kaplje olja začnejo dvigovati na površino drugega prekata.

5.   Prečiščena voda se izteka v iztok, ki je zasnovan tako da zadrži olje. Na iztok je možno namestiti tudi avtomatsko zaporo, ki v primeru prevelike količine olja prepreči izlivanje na iztok.

Materiali
Rezervoar, notranji prekat, vtočna cev, iztočna cev, poviški in pokrovi so narejeni iz naravi prijaznega polietilena, katerega je mogoče 100% reciklirati. Prav tako polietilen omogoča vodotesnost rezervoarja. Koalescenčni filter gobaste strukture je vgrajen na steni, ki ločuje prekata. Material je odporen na agresivne vplive okolja, tako da sprememba temperatur ipd. skozi letne čase ne vplivajo na karakteristike materiala. Vsak lovilnik olj je od izvedbe do kupca izpostavljen notranji kontroli materiala in proizvodnje.

POMEMBNO!

·          Lovilniki olj so namenjeni le za vkop.

·          Vkop mora biti opravljen v skladu z navodili proizvajalca. V primeru nejasnosti nas kontaktirajte.

·          Lovilniki olj niso primerni za čiščenje industrijskih odpadnih voda (kisline, baze, agresivne kemikalije,…)

·          Lovilniki olj so pohodni (obremenitev do 250 kg/m²). Če nad njimi vgradimo razbremenilno armirano betonsko ploščo in LTŽ pokrove, pa so tudi povozni.

Določitev primerne velikosti lovilnika olj

·          Za pravilno določitev velikosti lovilnika olj so potrebni naslednji podatki:

·          Lokacija vgradnje lovilnika olj.

·          Površina s katerih se steka voda v lovilnik olj.

·          Namembnost površin s katerih se steka voda v lovilnik olj.

·          Tip odpadne vode, ki se steka v lovilnik olj (deževnica, ki spira površino, vode iz mehaničnih delavnic,….)

Formula za izračun primernega lovilnika olj je sledeča:

Ns = (Qr+fx*Qs)*fd

Ns – Nazivna velikost lovilnika olj v l/s.
Qr – Maksimalni pretok deževnice, ki ga dobimo iz povratne dobe padavin za dano lokacijo v l/s.
Qs – Maksimalni pretok odpadne vode v l/s.
fx – Zadrževalni faktor, ki je odvisen od površine s katerih se steka voda v lovilnik olj (med 0 in 2).
fd – faktor gostote, ki je odvisen od tipa mineralnih olj (med 1 in 3).