Čistilna naprava Eco Box je namenjena za čiščenje odpadne vode iz gospodinjstev. Konstrukcija čistilne naprave se odlikuje po odlični statiki in nosilnosti, kar nam omogoča globoke vkope in dobro vzdržljivost tudi pri visokih podtalnih vodah in povoznost.

RoClean čistilne naprave uporabljamo za čiščenje komunalnih odpadnih vod iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v hišah ali drugih stanovanjskih objektih oz. gostinskih in gospodarskih objektih, kjer je velika količina odpadne vode. RoClean je najbolj varčna čistilna naprava. Investicijo v RoClean tudi lahko razdelimo na dve fazi, kjer SBR sistem vgradimo pozneje.

PRETOČNO ČIŠČENJE

Voda iz gospodinjstva priteka v usedalni prekat, kjer se pomeša z aktivnim blatom. Čez odprtino na dnu odteka voda v aeracijski prekat. S pomočjo kompresorja dovajamo zrak, ki se po difuzorjih na dnu naprave kot majhni mehurčki dviga nad gladino vode. V aeracijskem prekatu z bakterijami in zrakom poteka biološki proces čiščenja.

Po zaključenem aeracijskem procesu sledi faza umiritve, kjer prihaja do ločevanja očiščene vode in aktivnega blata. Aktivno blato se usede na dno, čista voda pa odteka v naravo. Aktivno blato, ki se usede na dno zadnjega prekata, znova prečrpamo v prvi prekat.

MBBR TEHNOLOGIJA

Čiščenje poteka v treh fazah. Odpadna voda iz gospodinjstva priteče v prekat za predčiščenje, kjer se umiri. Neraztopljene trde in plavajoče snovi se zadržujejo in usedejo kot mulj v predčiščenju.

Na površini nosilcev raste naravni, biološki film iz mikroorganizmov, ki odpadno vodo z dovajanje zraka biološko prečistijo. Računalnik krmili delovanje kompresorja v dveh režimih (dnevni in nočni). Prezračevalna oprema (kompresor) skrbi za intenzivni preobrat nosilne snovi in ohranja bio film aktiven. Stem dosežemo trajno dobro čistilno zmogljivost. Dovedena očiščena voda se umiri v usedalniku. Mulj, ki je bil doveden vrtinčasti lebdeči posteljici, se usede. Usedeni mulj se s pomočjo zračene črpalke ponovno vrne v prečiščenje.