VISOKA ZMOGLJIVOST ČIŠČENJA
ROTO čistilne naprave prečistijo vodo 95%. ROTO čistilne naprave delujejo varno in zanesljivo, skoraj neslišno in brez smradu ter so neobčutljive na nihanja temeprature v okolju. Komunalne odpadne vode vode iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v hišah se prečistijo do te mere, da se lahko voda varno izpušča v površinske vode ali ponikovalnico. ROTO Čistilna naprava je konstruirana v skladu z evropskim standardom SIST EN 12566 in dosega stopnje čiščenja, ki so predpisane: BPK 5

NIZKI OBRATOVALNI STROŠKI
Visoka gospodarnost in varčnost energije.

ZANESLJIVOST IN ZAUPANJE
Vgrajenih je že preko 20.000 ROTO čistilnih naprav od 3 do 2000 enot različnih tipov, greznic in rezervoarjev za vodo. ROTO je pionir na področju proizvodnje čistilnih naprav v Sloveniji in Evropi. Čistilne naprave vgrajujemo v več kot 50 državah po vsem svetu. Nagrada Inštituta za gradbeništvo ZRMK v 2008 potrjuje odličnost izdelka po oceni gradbene stroke.

ENOSTAVEN TRANSPORT
Dimenzije čistilnih naprav ustrezajo transportu(50.000 L ustreza prikolici dolžine 12 m),

EU PRODUKTI
Čistilne naprave so izdelane in certificirane v Evropi (Nemčija, Avstrija, Slovenija, itd.)

Določanje velikosti čistilne naprave

Velikost čistilne naprave se določa v populacijskih enotah (PE) ali ekvivalentnih osebah, hkrati pa opredeljuje biokemično kapaciteto čistilne naprave.
Enota PE pomeni specifično porabo vode od 0,15 do 0,20 m3/os/d in biokemijsko obremenitev 0,06 kgBPK5/os/d.

Delovni volumen, koji je potreben, da se odpadna voda prečisti je 500 do 800 litrov na osebo.

PRENOČIŠČA: 3 osebe = 1 PE
APARTMAJI: 2 osebi = 1 PE
GOSTILNE: s kuhinjo – 2 osebi = 1 PE
brez kuhinje – 3 osebe = 1 PE
vrtna terasa – 10 oseb = 1 PE
(brez kuhinje)

PODATEK JE POMEMBEN PRI PROJEKTIRANJU, IZRAČUNU PE IN SEVEDA NAKUPU.

PRIKLJUČI IN UPORABLJAJ
Produkti pripravljeni za takojnšnjo uporabo ter hitro in enostavno vgradnjo v nekaj dneh. Primerno za vgradnjo na terenu, kjer je dovoz cementa otežen ali pa nam primanjkuje delovne sile.

PODZEMNA VGRADNJA
Čistilne naprave se vgrajujejo v zemljo. Idealno v primeru, če smo s prostorom nad zemljo omejeni.

MODULARNA GRADNJA
Omogočeno enostavno dodajanje oz. spreminjanje
kapacitete ter premikanje čistilne naprave na drugo lokacijo

POLIETILENSKA IZDELAVA
Lahko se 100% reciklirati in ima odlične statiko (debelina stene 10-14 mm).

RAZLIČNE TEHNIKE ČIŠČENJA (SBR+, SBR)

ZAHTEVANI CERTIFIKATI

ODLIČEN SERVIS IN TEHNIČNA PODPORA
Hitra dobava, vzdrževanje, zagon in servisiranje strokovnega osebja. Servisiranje s strani podjetja Roto vsebuje preverjanje mehanskih delov naprav, generalno čiščenje in kontrolo obratovalnega stanja kot tudi preizkušanje vseh funkcij posameznih delov naprave. Uporabnika izobrazimo o vzdrževanju in pravilni uporabi ČN, lahko pa tudi tudi organiziramo oz nadzorujemo vgradnjo in zakop ČN.

Izbira ROTO čistilne naprave je pravilna odločitev.

ZAGON SERVIS VZDRŽEVANJE