VISOKA ZMOGLJIVOST ČIŠČENJA
ROTO čistilne naprave prečistijo vodo 95%. ROTO čistilne naprave delujejo varno in zanesljivo, skoraj neslišno in brez smradu ter so neobčutljive na nihanja temeprature v okolju. Komunalne odpadne vode vode iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v hišah se prečistijo do te mere, da se lahko voda varno izpušča v površinske vode ali ponikovalnico. ROTO Čistilna naprava je konstruirana v skladu z evropskim standardom SIST EN 12566 in dosega stopnje čiščenja, ki so predpisane: BPK 5

NIZKI OBRATOVALNI STROŠKI
Visoka gospodarnost in varčnost energije.

ZANESLJIVOST IN ZAUPANJE
Vgrajenih je že preko 20.000 ROTO čistilnih naprav od 3 do 2000 enot različnih tipov, greznic in rezervoarjev za vodo. ROTO je pionir na področju proizvodnje čistilnih naprav v Sloveniji in Evropi. Čistilne naprave vgrajujemo v več kot 50 državah po vsem svetu. Nagrada Inštituta za gradbeništvo ZRMK v 2008 potrjuje odličnost izdelka po oceni gradbene stroke.

ENOSTAVEN TRANSPORT
Dimenzije čistilnih naprav ustrezajo transportu(50.000 L ustreza prikolici dolžine 12 m),

EU PRODUKTI
Čistilne naprave so izdelane in certificirane v Evropi (Nemčija, Avstrija, Slovenija, itd.)

Določanje velikosti čistilne naprave

Velikost čistilne naprave se določa v populacijskih enotah (PE) ali ekvivalentnih osebah, hkrati pa opredeljuje biokemično kapaciteto čistilne naprave.
Enota PE pomeni specifično porabo vode od 0,15 do 0,20 m3/os/d in biokemijsko obremenitev 0,06 kgBPK5/os/d.

Delovni volumen, koji je potreben, da se odpadna voda prečisti je 500 do 800 litrov na osebo.

PRENOČIŠČA: 3 osebe = 1 PE
APARTMAJI: 2 osebi = 1 PE
GOSTILNE: s kuhinjo – 2 osebi = 1 PE
brez kuhinje – 3 osebe = 1 PE
vrtna terasa – 10 oseb = 1 PE
(brez kuhinje)

PODATEK JE POMEMBEN PRI PROJEKTIRANJU, IZRAČUNU PE IN SEVEDA NAKUPU.

PRIKLJUČI IN UPORABLJAJ
Produkti pripravljeni za takojnšnjo uporabo ter hitro in enostavno vgradnjo v nekaj dneh. Primerno za vgradnjo na terenu, kjer je dovoz cementa otežen ali pa nam primanjkuje delovne sile.

PODZEMNA VGRADNJA
Čistilne naprave se vgrajujejo v zemljo. Idealno v primeru, če smo s prostorom nad zemljo omejeni.

MODULARNA GRADNJA
Omogočeno enostavno dodajanje oz. spreminjanje
kapacitete ter premikanje čistilne naprave na drugo lokacijo

POLIETILENSKA IZDELAVA
Lahko se 100% reciklirati in ima odlične statiko (debelina stene 10-14 mm).

RAZLIČNE TEHNIKE ČIŠČENJA (SBR+, SBR)

ZAHTEVANI CERTIFIKATI

ODLIČEN SERVIS IN TEHNIČNA PODPORA
Hitra dobava, vzdrževanje, zagon in servisiranje strokovnega osebja. Servisiranje s strani podjetja Roto vsebuje preverjanje mehanskih delov naprav, generalno čiščenje in kontrolo obratovalnega stanja kot tudi preizkušanje vseh funkcij posameznih delov naprave. Uporabnika izobrazimo o vzdrževanju in pravilni uporabi ČN, lahko pa tudi tudi organiziramo oz nadzorujemo vgradnjo in zakop ČN.

KAKO VZDRŽUJEM MALO ČISTILNO NAPRAVO?

Izbira ROTO čistilne naprave je pravilna odločitev.

ZAGON SERVIS VZDRŽEVANJE