Vodomerni jaški

Rezervoarji so izdelani iz naravi prijaznega polietilena, ki je primeren za fekalne in čiste vode.

Namenjen je izvedbi zunanjega vodovodnega priključka za individualne hiše in druge manjše porabnike.

Prednosti

  • Enostavna zamenjava in dostopnost do vodomerja.
  • Možnost naknadne zamenjave pokrova.
  • Možnost menjave vodomerja brez izkopa jaška.
  • Močna rebra onemogočajo deformacijo jaška.
  • Konstrukcija varuje jašek proti zmrzali v najhladnejših zimskih dnevih.

VODOMERNI jašek 1000

ŠifraDimenzije
7483 Ø 600×830

VODOMERNI Termo jašek

ŠifraDimenzije
7431 Ø 600×1000
5854 Ø 500×1000

Želite več informacij ali ponudbo za jaške?