Umirjevalni jaški

Umirjevalni jaški podjetja ROTO so izdelani iz polietilena [PE] in se uporabljajo za umirjanje vode v strmih kanalizacijskih sistemih za padavinske in komunalne odpadne vode.

Umirjevalni jaški omogočajo zračenje, čiščenje, vzdrževanje in dostop do kanalizacijskih cevi.

Umirjevalni jaški so na voljo v premerih DN 800 in DN1000 ter višin od 0,75 m do poljubne višine.

Jaški omogočajo priklope vseh vrst gladkih in rebrastih cevi različnih proizvajalcev. Izdelani so po naročilu z upoštevanjem potrebnih naklonov, smeri in tipov cevi.

Prednosti

  • Enostavna zamenjava in dostopnost do vodomerja.
  • Možnost naknadne zamenjave pokrova.
  • Možnost menjave vodomerja brez izkopa jaška.
  • Močna rebra onemogočajo deformacijo jaška.
  • Konstrukcija varuje jašek proti zmrzali v najhladnejših zimskih dnevih.

UMIRJEVALNI jaški DN 800

UMIRJEVALNI jaški DN 1000

Želite več informacij ali ponudbo za jaške?