Črpališča RoPump premera DN800 z dvema potopnima črpalkama so namenjena prečrpavanju fekalne ali meteorne vode z možnostjo črpanja do 9 m višine. Sestavljena so iz naravi prijaznega črpališčnega jaška in ostalih skrbno izbranih vgrajenih komponent.

Odpadne vode iz višje ležečih objektov gravitacijsko odtekajo v kanalizacijske sisteme. Pri nižje ležečih objektih ali v območju stavbe kjer je kanalizacijski sistem ali čistilna naprava locirana višje, ter posledično ni možnosti gravitacijskega odtekanja odpadne vode, je le to potrebno prečrpati na višji nivo. Za te primere izenačevanja višinskih razlik se uporabljajo hišna črpališča različnih premerov.

Različni premeri in višine črpališč ter skrbno izbrane komponente uporabniku nudijo rešitev za vsak primer prečrpavanja vode.

Želite več informacij ali ponudbo za črpališča?