Cisterne za pitno vodo se uporabljajo v namene zbiranja in hranjenja pitne in izvirske vode. Na rezervoarju se lahko uredi večje število priključkov za dotok in iztok iz rezervoarja.

Oblika in dimenzije rezervoarja omogočajo enostavno manipulacijo in vgradnjo na gradbišču. Rezervoar omogoča namestitev različne spremljajoče opreme kot so: črpalke, ventilska tehnika, filtrirni sistemi in merilci nivoja. Rezervoar je testiran in preizkušen skladno s predmetnimi standardi in normativi za zbiranje in shranjevanje pitne vode.

Navodila za vkop
Volumen [L]ŠifraDimenzije [mm]Masa [kg]
2.20071000671611840 x 1400 x 1600100
2.60071000671812150 x 1400 x 1600115
3.00071000671712400 x 1400 x 1600 130
3.50071000904012080 x 1800 x 2050 165
5.00071000904112450 x 1800 x 2050 195
6.00071000904212820 x 1800 x 2050 235
8.00071000625412680 x 2310 x 2350 275
10.00071000690313040 x 2310 x 2350 315
12.00071000625013760 x 2310 x 2350 365
16.00071000657714840 x 2310 x 2350 465
22.00071000625716280 x 2310 x 2830 820
25.00071008625717370 x 2310 x 2830 1040
30.00071000623518450 x 2310 x 2830 1080
35.00071008623719890 x 2310 x 2830 1340
40.000710006237110970 x 2310 x 2830 1380
45.000710086242112410 x 2310 x 2830 1640
50.000710006242113490 x 2310 x 2830 1680