Čistilne naprave ROTO razen rednih servisov ne potrebujejo posebnega vzdrževanja. Vsekakor pa jih ne smemo pustiti brez vsakršnega nadzora, saj v njih potekajo občutljivi biološki procesi.

Redni servis podaljšajo življenjsko dobo in učinkovitost delovanja čistilnih naprav. Med servisom pregledamo tehnološko stanje čistilne naprave, ki zajema pregled krmilnega sistema, puhal, zapiranja pokrovov in delovanja sistema v čistilni napravi. Pravtako izmerimo količino blata v mehanskem delu čistilne naprave in po dogovoru z naročnikom organiziramo odvoz odvečnega aktivnega blata.

ROTO serviser ustreznost delovanja čistilne naprave preveri tudi z meritvami osnovnih kemijskih parametrov kot so koncentracija kisika (mg/L), temperatura (°C), pH in po potrebi tudi drugih parametrov, katere analizira v ROTO laboratoriju in izda interno poročilo. Lastnik oz. vzdrževalec čistilne naprave je odgovoren, da poskrbi za odvoz odvečnega blata iz čistilne naprave.

ROTO je slovenski proizvajalec čistilnih naprav in ima dobro organizirano servisno službo, ki lahko poskrbi za redne servise vaše čistilne naprave. Z veseljem pa smo vam na voljo z brezplačnimi nasveti na tel: 02 52 52 196 ali servis@roto.si.