Rezervoarji

 • Naravi prijazna polietilenska izdelava
 • Za shranjevanje pitne in izvirske vode
 • Primerni za gospodinjstva brez vodovoda

Čistilne naprave

 • Naravi prijazna polietilenska izdelava
 • Temeljna naprava za čiščenje odplak
 • Vračanje čistih odplak v okolje
 • Očiščena voda več ni škodljiva

Greznice

 • Zbiranje odpadne vode
 • Večprekatne
 • do 50.000 litrov

Lovilniki olj

 • Naravi prijazna polietilenska izdelava
 • Preprečitev izteka mineralnih olj v naravo

Lovilniki maščob

 • Naravi prijazna polietilenska izdelava
 • Preprečitev izteka maščob v naravo

Jaški in dodatna oprema

 • Naravi prijazna polietilenska izdelava
 • Primerno za fekalne in čiste vode
 • Primerno za uporabo v kanalizacijah

Aktualno

River Camping Bled

Roto is pround to take care of the natural beauties in Slovenia.…

Roto at Las Vegas SOLUTION convention

Roto introduced its waste water treatment solution with reuse…

Roto at Gregors fair

This weekend Roto presents its Agri, Garden and Water products…

ROTO TANKS, to storage water at DHL logistic center in Vienna

Today ROTO is instaling 40000 and 45000 L polyethilene water…