Hvorfor genbruge regnvand?

 • Ved at opsamle regnvand fra vores tagflader og anvende det til toiletskyld, tøjvask og havevanding kan vi spare på vores værdifulde drikkevandsressourcer.
 • De seneste års kraftige skybrud har betydet store belastninger på vores kloakker og rensningsanlæg – og mange boligejere har haft vand i kældrene. Opsamler vi regnvandet, kan vi aflaste miljøet.
 • Mange kommuner stiller krav om, at der ved nybyggeri indtænkes vandbesparende løsninger og nogle kommuner giver tilskud til regnvandsanlæg eller rabat på afledningsafgiften. Kontakt Teknik og Miljø for nærmere info.
 • Generelt falder der 0,5 m3 regnvand pr. m2 tagareal. Det betyder, at et almindeligt parcelhus på ca. 150 m2 kan opsamle ca. 65-70 m3 regn om året, hvilket dækker forbruget til toiletskyl og tøjvask for en familie på 4 personer.
Liter pr. døgn
Bad & håndvask44
Toiletskyl36
Tøjvask18
Opvask/rengøring17
Mad/drikke9
Øvrigt (bilvask/havevanding mv.)10-20

Kilde: DONG Energi

Vandforbruget pr. døgn for en typisk husstand er ca.
130-150 liter pr. person, svarende til 45-55 m3
pr. person om året.

Fordele ved brug af regnvand

 • Besparelse på det dyre drikkevand.
 • Giver blødere vand, der er mere velegnet til vaskemaskine, toilet og rengøring.
 • Kalkfrit regnvand, som beskytter vaskemaskinen og forlænger dennes levetid.
 • Kalkaflejringer i toilettet tilhører fortiden.
 • Besparelse på op til 60 % på forbruget af vaskemidler – og blødgøringsmidler kan udelades.
 • Effektiv til bil- og vinduesvask, som efter vask vil fremstå uden kalkaflejringer.
 • Gennem det blødere regnvand optager planterne lettere mineraler, der fremmer væksten.

Anvendelse
Regnvand kan anvendes til mange formål – blot ikke til drikkevand, madlavning og opvaskemaskine samt håndvask og bad.

 • Tøjvask
 • Toiletskyl
 • Rengøring
 • Vinduesvask
 • Bilvask
 • Havevanding

ROTO Regnvandstanke

PE letvægtstanke til opsamling af regnvand
Alle ROTO regnvandstanke er udviklet med hensyn til simpel og økonomisk installation, vedligeholdelse og rengøring.

PE letvægtstanke til opsamling af regnvand
Alle ROTO regnvandstanke er udviklet med hensyn til simpel og økonomisk installation, vedligeholdelse og rengøring.

RoTerra tanke 2.000 – 50.000 liter

 • Tanken er nem at installere og er ekstrem formstabil.
 • Anvendes primært som jordtank, men kan også placeres frostfrit over jorden.
 • Et højdejusterbart nedgangsrør tillader nem adgang til filtre og tanktilbehør.
 • Det højdejusterbare nedgangsrør gør det nemt at tilpasse til terræn.
 • Med børnesikret plastdæksel i trafikklasse A/B (kun gang trafik), som monteres på tankens nedgangsrør.
 • Kan leveres med filterenhed (tilkøb).
ROTERRA PE regnvandstank - uden filter
Volumen
liter
Dimension
(L x B x H)
mm
Max højde med
opføringsrør
mm
Vægt
kg
Vægtykkelse
mm
2.0001960 x 1710 x 126017101606-12
3.5001987 x 2050 x 180025001606-12
5.0002480 x 2050 x 180025001906-12
6.0002820 x 2050 x 180025002206-12
8.0002680 x 2350 x 231028303206-12
12.0003760 x 2350 x 231028304006-12
20.0006280 x 2350 x 231028308156-12
30.0008800 x 2350 x 2310283010846-12
40.00011320 x 2380 x 2310283015546-12
50.00013840 x 2380 x 2310283019056-12

Rocko vertikal tanke 3.500 – 5.000 liter

Kan med fordel anvendes, hvor der ønskes en lav anlægsdybde. F.eks. steder med højt grundvandsspejl.

 • Tanken er ekstrem formstabil, og nem at installere.
 • Tankens flade bund gør den mere velegnet til placering på arealer med højt grundvand.
 • Anvendes primært som jordtank, men kan også placeres frostfrit over jorden.
 • Lav anlægsdybde.
 • Et højdejusterbart nedgangsrør tillader nem adgang til filtrer og tanktilbehør.
 • Det højdejusterbare nedgangsrør gør det nemt at tilpasse til terræn.
 • Med børnesikret plastdæksel i trafikklasse A/B (kun gang trafik), som er installeret på tankens nedgangsrør.
 • Kan leveres med filterenhed (tilkøb).
Rocko PE regnvandstank - uden filter
Volumen
liter
Dimension
(L x B x H)
mm
Max højde med
opføringsrør
mm
Vægt
kg
Vægtykkelse
mm
3.500Ø 2310 x 125014501878-14
5.000Ø 2310 x 161018102178-14

Profi filter kit – kan leveres til alle tanke

Mekanisk filter med automatisk overløb.

 • Komplet enhed med filter til de mindre partikler og vandlås til installation i regnvandstanken.
 • Større partikler, så som blade skylles videre i overløbet.

ROTO Regnvandsanlæg til haven

Komplet anlæg til opsamling af regnvand til genbrug i haven

Til opsamling af regnvandet fra tagoverfladen kan tilbydes komplet regnvandsanlæg med udtag til placering i græsplænen.

Regnvandstanken placeres i frostfri dybde, hvorfra regnvandet pumpes fra tanken til brugsstedet. Eventuelt overløb fra tanken kan med fordel ledes til faskine, der sikrer nedsivning.

Fordele ved genanvendelse af regnvandet i haven

 • I modsætning til ledningsvand, så indeholder regnvand intet kalk.
 • Gennem det bløde regnvand optager planterne lettere mineraler, der fremmer væksten.
 • Slut med kalkaflagringer ved bil-ogvinduesvask.
 • Miljøet beskyttes ogdrikkevandsressourcerne skånes.

Havepakken PE er en grundpakke, der indeholder:

Vedligeholdelses- og korrosionsbestandig dykpumpe

 • Roterra regnvandsbeholder af PE
 • Profi filterkit
 • Udtag til græsplæne
 • Dykpumpe
 • Tilslutnings-kit

Rottera regnvandstank fås i følgende størrelser:

 • 3.500 liter/3,5 m3
 • 5.000 liter/5 m3
 • 6.000 liter/6 m3
 • 8.000 liter/8 m3
 • 12.000 liter/12 m3
 • Maksimal vandføring: Qmax: 5,7 m3/t
 • Maksimal tryk: max. 3,6 bar
 • Max. Tryk/anlægshøjde: 36 m
 • Forsyningsspænding: 230 V/ 50 Hz.
 • Motoreffekt: 900 W
 • 7 m elkabel
 • Tæthedsklasse: IP68
 • Maksimal pumpeniveau: 3,6 m
 • Vægt: 11 kg

Udtag til placering i jord

Mærkningskit til hus og have

 • Robust og slidstærkt PE kabinet med låg – grøn
 • Mål: D/H = 300/400 inkl. beskyttelsesplug
 • Messingtud
 • Messingtilslutning 1”
 • Gardena skyde-/lukkeventil
 • 1 x henvisningsskilt til påsætning ved drikkevandsmåleren
 • 25 x labels til markering af regnvandsledninger
 • 2 x henvisningsskilte „Ikke drikkevand“ til mærkning af aftapningssteder for regnvand
 • 2 x labels „Denne cisterne……“ til toiletter med regnvandsforsyning

ROTO Regnvandsanlæg til huset og haven

Komplet regnvandsanlæg til hus og have

Til genanvendelse i hus og have tilbydes et komplet regnvandsanlæg til opsamling af regnvand fra tagoverflader.

Regnvand kan genanvendes i husstanden til toiletskyl og tøjvask samt til havevanding. Til det tilbydes et komplet genanvendelsesanlæg, som indeholder alle de komponenter, der er nødvendige i forbindelse med genbrug af regnvand.

Regnvandsanlæg leveres med regnvandstanke i PE til nedgravning i frostfri dybde og formonterede komponenter samt evt. ekstra udstyr, som tilpasses individuelle behov.

Huspakken PE er en grundpakke, der indeholder:

Tilslutningskit

 • Regnvandsbeholder af PE med Profi Filter kit
 • Flydeudtag
 • Tilslutnings-kit

Huspakken PE fås i følgende beholderstørrelser:

 • 3.500 liter/3,5 m3
 • 4.500 liter/4,5 m3
 • 5.500 liter/5,5 m3
 • 8.000 liter/8 m3
 • 12.000 liter/12 m3
 • Flydende udtag med 15 m sugeslange
 • Flydekontakt til omskiftning til ledningsvand
 • Rustfrit stålfilter for udtag

Grundfos pumpe

Sandbox med filter – Ekstra tilkøb

 • Fuldautomatisk styring ved hjælp af flydeventil
 • Integreret nødoverløb
 • Vedligeholdelsesfri og korrosionsbestandig pumpe med omskifter og tørløbssikring
 • ”Frit tilløb” i henhold til DIN1988/EN1717
 • Integreret påfyldning af ledningsvand vha. flydeventil
 • Også manuelt omskift til ledningsvand
 • Kompakt og fuldstændigt formontert
 • Lille sandfangsbrønd med indbygget selvrensende rustfrit filter, der sikrer at blade og kviste fjernes inden vandet løber ind i tanken
 • Dimension: Ø400 x 450 mm
 • Brønden leveres med plastikdæksel
 • 2 stk. indløb DN110
  1 stk. udløb DN110
  1 stk. udløb DN125 (omløb)

Udtag til placering i jord

 • Robust og slidstærkt PE kabinet med låg – grøn
 • Mål: D/H = 300/400 inkl. beskyttelsesplug
 • Messingtud
 • Messingtilslutning 1”
 • Gardena skyde-/lukkeventil

Værd at vide…

Hvor stor skal regnvandstanken være?
Det er vigtig at regnvandstankens størrelse er dimensioneret korrekt i forhold til hustandens forbrug. Den må ikke være så lille, at
det for ofte bliver nødvendigt at trække på det dyre drikkevand. Bliver der lavvand i tanken, vil styringssystemet automatisk trække
drikkevand fra vandværket til toiletskyl og tøjvask i maskine.

Tanken må heller ikke blive for stor, idet det er nødvendigt at der sker overløb 3-5 gange om året, således at flydelaget med skidt
bliver renset ud med mellemrum.

En generel regel er, at 1000 liter regnvandstank dækker 1 persons forbrug. Hertil kommer evt. havevanding. Som tommelfingerregel kan anvendes, at tanken bør have et nyttevolumen på ca. 25-30 liter pr. m2 udnyttelig tagflade. Hvilket modsvarer ca. en halv gennemsnitlig månedsnedbør.

På et typisk parcelhustag på 150 m2 vil der kunne opsamles ca. 65-70 m3 regn om året.

Kun regnvand fra tagarealer må genbruges, og ikke alle tage kan anvendes. Tage af tagpap uden skifer beskyttelse eller asfaltprodukter, græstage og kobbertage må ikke anvendes. En mere nuanceret beregningsmetode er angivet her (1) Regnvandstankens størrelse beregnes ud fra den mængde regnvand, der kan opsamles og vandbehovet pr. år.
Overløbet på tanken skal helst træde i funktion 3-5 gange om året.

Vælges tankens størrelse, således at den kan rumme ca. 21 dages forbrug, opnås den ønskede overløbsfrekvens. 21 dage svarer til ca. 6 % af et år.

Volumen af tank (V) = 0,06 x vandforbrug (B) pr. år. (1)

Vandforbrug

Skemaet viser en beregning af vandforbruget pr. år i et parcelhus med 4 beboere.

Antallet af brugsdag er sat til 250 dage (36 dage – ferie mv.)

Vandforbrug (B) pr. år
BoligerAntal personerI alt
WC*36 liter pr. person/døgn4x 250 liter36.000 liter
Vaskemaskine (VM)18 liter pr. person/døgn4x 250 liter18.000 liter
Vandforbrug (B) pr. år.54.000 liter

*Ved anvendelse af wc med dobbeltskyl 6/3 liter pr. skyl reduceres forbruget med 30 %
*Ved anvendelse af wc med dobbeltskyl 4/2 liter pr. skyl reduceres forbruget med 40 %

Beregning af nedbørsmængde (2)

Beregning af hvor meget nedbør, der kan tilføres tanken, foregår på følgende måde:

T = A x N x R1 x R2 liter (2)

T = Tilgængeligt regnvolumen
A = Tagareal målt som vandret areal
N = Den årlige nedbørsmængde
R1= Afstrømningsgraden for tage
R2= Reduktion for filtre, overløb mv.

N – den årlige nedbørsmængde er i Danmark ca. 750 mm pr. år,
men nedbøren er meget ulige fordelt. Der falder mest i Vestjylland
og mindst i Østjylland. Kortet angiver nedbørsmængden forskellige
steder i Danmark.

R1 – afstrømningsgraden angiver, hvor meget af den nedbør
der falder på taget, som strømmer af. Her regnes ofte med en
afstrømningsgrad på 0,75, som er gældende ved f.eks. tegl,
cementsten, glas og metal med taghældning på 45º.

R2 – reduktion af filtre, overløb mv. angiver, hvor stor en del af
nedbøren, der går tabt i filtre, ved overløb mv. Faktoren R2 sættes
normalt til 0,9, men skal være mindre, hvis der vælges filtre med
dårlig virkningsgrad, eller hvis filtrene ikke vedligeholdes.

Beregning af tankens størrelse (3 + 4)

Hvis vandforbrug B er større end det tilgængelige regnvolumen T beregnes tankens volumen således: (3)

T < B Tankvolumen V = T x 0,06 liter (3)

Hvis vandforbrug B er mindre end det tilgængelige regnvolumen T beregnes tankens volumen således:

T > B Tankvolumen V = B x 0,06 liter (4)

Beregningseksempel for et énfamiliehus

Bebygget areal: 150 m2
Anvendeligt areal: 120 m2 teglsten
Antal Wc’er: 2 stk. med 6 liter skyl
Antal vaskemaskiner: 1 stk.
Antal beboere: 4 personer
Nedbør: 700 mm/år

Wc’er:

4 personer á 36 l pr. dag = 144 l/dg
144 x 250 døgn = 36.000 l

Vaskemaskine:

4 personer á 18 l pr. dag = 82 l/dg
72 x 250 døgn = 18.000 l

Vandforbrug i alt pr. år: B = 54.000 l

Tilgængelig regnvolumen:

T = (A x N x R1 x R2) = 120 x 700 x 0,75 x 0,9 = 56.700 l

Da T = 56.700 l > B = 54.000 l, bliver volumen af tank:
V = B x 0,06 l = 54.000 x 0,06 = 3.240 l

Med et tillæg på 10 % til bundfældende materiale skal der vælges en
tank på ca. 3,5 m3

(Kilde: Rørcenter-anvisning 003, 3. udgave 2009)

Placering af regnvandstanken

Vi anbefaler at grave tanken ned i haven, så tæt på huset som mulig, så rørføringen bliver så kort som muligt. På den måde tager den minimal plads og den står mørkt og køligt, så der ikke udvikles bakterier i tanken. Tanken skal placeres i frostfri jord, derfor skal den graves 75 cm ned under jordoverfladen. Inden tanken dækkes til, skal den fyldes med drikkevand for at sikre at den ikke trykkes sammen af jordtrykket.

Er der høj grundvand skal PE tankens opdrift sikres. Alternativt vælges en betontank – se mere på inja.dk eller spørg vores rådgivere for mere information. PE tanken skal placeres i haven, 2 meter fra vej og skel – væk fra tung trafik, da den kun er sikret til gangtrafik. Hvis en tank skal placeres, hvor der er tung og kørende trafik, anbefales en betontank.

PE tanken kan placeres i et frostfrit rum. f.eks. en kælder, hvor der kan være en fordel i forhold til rørføringen, hvis den kan placeres under toiletrummet. Men den fylder meget og må højst udsættes for 18 graders varme og kælderen skal sikres mod oversvømmelse.

Installation 

Installation af regnvandsanlægget skal udføres af en autoriseret installatører. En VVS’er skal installere og tilslutte regnvandsanlægget, en kloakmester skal koble anlægget til kloakken og en elektriker skal koble det til styresystemet. Evt. gravearbejde må man udføre selv, men dette kan kloakmesteren også udføre. Udførlig installationsvejledning kan downloades på www.inja.dk

Vedligehold

Filtrene på regnvandstanken er selvrensende, men det anbefales at tilse filtrene 1 til 2 gange om året, så tilstopning undgås. Det kræver ikke fagfolk, da det er let at gøre selv. Derudover er der ikke noget vedligehold på tanken.

Lovgivning

 • Der skal ikke søges om lov til at installere et regnvandsanlæg i et eksisterende enfamilieshus.
 • Ved nybyggeri skal kommunen søges om lov til etablere et regnvandsanlæg i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
 • Installation skal udføres af autoriserede installatører. Regnvandsanlægget skal anmeldes til kommunens vandforsyning og byggemyndighed.
 • Regnvandsanlægget skal leve op til kravene i Rørcenteranvisning og bygningsreglementet.
 • Der skal på alle installationer og rør være tydeligt angivet, at der er tale om regnvand – og ikke drikkevand (labels følger med regnvandsanlægget).
Intelectual property rights and copyrights regarding technical drawings and photographs are owned by ROTO GROUP d.o.o.