ROTO čisti vodo na avtocestah v Romuniji

V Constanti je ROTO končal izgradnjo lovilnikov olj meteorne vode, ki se steka iz novozgrajenih avtocest ob Črnem morju.

Slovensko podjetje ROTO je uspešno pridobilo posel kot proizvajalec največjih lovilcev olj v Evropi. Lovilniki z vtočnimi cevmi 1000 mm bodo ločevali goriva in olje iz deževnice, ki se steka iz avtocest v Romuniji. Zalogovniki peska in filtri za olje so prilagojeni tudi velikim količinam vode, ki se stekajo v zalogovnike ob nalivih, nevihtah ali dolgotrajnemu deževju. Sistem ima vgrajene tudi avtomatske zapore, ki preprečujejo onesnaževanje okolja. ROTO s proizvodnjo izdelkov iz programa RotoEco in RotoVoda skrbi za ohranjanje čiste narave in voda. V Romuniji se zavedajo da za razvoj turizma potrebujejo boljšo cestno infrastrukturo, ki pa ob sofinanciranju EU fondov mora biti izdelana tudi v skladu z EU standardi. Več na rotoVODA.si